Trygghet, en lugnande hand och ömsesidigt förtroende